EN:

Afaina de Jong is an architect and educator who works at the intersection of spatial design, research and art. She is the founder of AFARAI, an Amsterdam-based studio which challenges the boundaries of traditional architecture by taking an interdisciplinary and feminist approach to the city. Language, color, patterns and imaginaries play an important role in De Jong’s projects, which are often deeply connected to counterculture and to the social movements of underrepresented voices and communities.

Earlier this year, she launched the Embodied Restoration Lab, a design initiative that brings architects, technologists and thinkers together to explore the possibilities of ecological restoration and the underlying values that are tied to the systems and algorithms we use. De Jong is also the head of the Contextual Design MA department at Design Academy Eindhoven, and lectures regularly at other faculties like The Sandberg Institute. 

 

NL:

Afaina de Jong is een architect en docent die werkt op het kruispunt van ruimtelijk ontwerp, onderzoek en kunst. Ze is de oprichter van AFARAI, een in Amsterdam gevestigde studio die de grenzen van de traditionele architectuur uitdaagt door een interdisciplinaire en feministische benadering van de stad te hanteren. Taal, kleur, patronen en verbeelding spelen een belangrijke rol in de projecten van De Jong, die vaak diep verbonden zijn met tegenculturen en de sociale bewegingen van ondervertegenwoordigde stemmen en gemeenschappen.

Eerder dit jaar lanceerde ze het Embodied Restoration Lab, een ontwerpproject dat architecten, technologen en denkers samenbrengt om de mogelijkheden van ecologisch herstel en de onderliggende waarden die verbonden zijn met de systemen en algoritmen die we gebruiken te verkennen. De Jong is ook hoofd van de afdeling Contextueel Ontwerp MA aan de Design Academy Eindhoven en geeft regelmatig lezingen op andere faculteiten zoals het Sandberg Instituut.