EN:

With a background in arts and journalism, Dirk-Jan Visser is a documentary photographer, senior lecturer at the Royal Academy of Art in The Hague and an active participant in the cultural and political arena. As a co-founder of the New Horizon Initiative, he is interested in how innovative artistic approaches can be used to address ecological challenges. The initiative is inspired by the Rights of Nature movement and aims to visualise the different interests of non-human life in a landscape through the use of Artificial Intelligence. Through photography, stakeholder management and public affairs, its goal is to contribute to a governance model that recognises the interests of non-human life in organisational and political decision-making, thereby promoting inclusive representation.

“We position ‘New Horizon Initiative’ at the intersection of science, technology and art, to inspire new ways of engaging in dialogue on climate change,” explains Visser about the project. “Our thinking towards non-human life requests a paradigmatic shift. By showing the perspectives of the flora and fauna, this project provides an A.I. rendered visual stakeholder analysis to promote sustainable use of ecosystems and halt biodiversity loss.”

 

NL:

Met een achtergrond in kunst en journalistiek is Dirk-Jan Visser een documentair fotograaf, senior docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en een actieve deelnemer in het culturele en politieke domein. Als medeoprichter van het New Horizon Initiative is hij geïnteresseerd in hoe innovatieve artistieke benaderingen kunnen worden gebruikt om ecologische uitdagingen aan te pakken. Het initiatief is geïnspireerd door de Rights of Nature-beweging en heeft als doel om de verschillende belangen van het niet-menselijke leven in een landschap te visualiseren door middel van kunstmatige intelligentie. Door middel van fotografie, stakeholder management en public affairs, is het doel bij te dragen aan een bestuursmodel dat de belangen van het niet-menselijke leven erkent in organisatorische en politieke besluitvorming, en zo inclusieve representatie bevordert.

“We positioneren ‘New Horizon Initiative’ op het kruispunt van wetenschap, technologie en kunst, om nieuwe manieren te inspireren om in dialoog te gaan over klimaatverandering,” legt Visser uit over het project. “Ons denken ten opzichte van een niet-menselijk leven vraagt om een paradigmaverschuiving.” Door de perspectieven van de flora en fauna te tonen, biedt dit project een A.I. gegenereerde visuele stakeholderanalyse om duurzaam gebruik van ecosystemen te bevorderen en biodiversiteitsverlies tegen te gaan.”